CHIRURDZY

dr n. med. Kamil Safiejko

koordynator merytoryczny Colorectal Cancer Unit, specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej

W 2004 roku ukończyłem wydział lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku. W latach 2005- 2015 pracowałem, jako asystent w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej UMB,  następnie w latach 2015-2017 jako starszy asystent w Oddziale Chirurgii Onkologicznej Szpitalu MSWiA w Białymstoku, a obecnie pracuje, jako starszy asystent w Oddziale Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego Białostockiego Centrum Onkologii. W 2012 roku uzyskałem tytuł specjalisty chirurgii ogólnej. W 2016 roku tytuł specjalisty z chirurgii onkologicznej oraz tytuł doktora nauk medycznych w czerwcu 2021r. Uczestniczyłem w wielu kursach, szkoleniach oraz stażach indywidualnych w czołowych ośrodkach chirurgii ogólnej i onkologicznej w kraju i za granicą. W dalszym ciągu aktywnie kształcę się i zdobywam doświadczenia na temat nowoczesnych technik operacyjnych i innowacji w dziedzinie chirurgii. Jestem autorem i współautorem ponad 50 prac i doniesień zjazdowych dotyczących chirurgii ogólnej i onkologicznej opublikowanych w recenzowanych czasopismach medycznych. Jestem członkiem towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ogólnej oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Obecnie specjalizuję się w diagnostyce i leczeniu operacyjnym nowotworów przewodu pokarmowego w ramach Colerectal Cancer Unit w Białostockim Centrum Onkologii którego jestem Koordynatorem Merytorycznym.

dr n. med. Marcin Juchimiuk

specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista chirurgii ogólnej

Absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Dyplom lekarza uzyskał w 2004 r. W latach 2005 - 2012 pracował, jako asystent w II Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej UMB, następnie w latach 2012 - 2017 był starszym asystentem na Oddziale Chirurgii Onkologicznej Szpitala MSWiA w Białymstoku. Obecnie jest starszym asystentem na Oddziale Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi i Rekonstrukcji Białostockiego Centrum Onkologii. W 2012 roku uzyskał tytuł specjalisty chirurgii ogólnej, a w 2015 roku tytuł specjalisty chirurgii onkologicznej oraz obronił pracę doktorską, w której badał stężenie cynku, selenu i miedzi w surowicy u chorych na raka żołądka. Jest autorem i współautorem wielu prac i doniesień zjazdowych dotyczących chirurgii ogólnej i onkologicznej publikowanych recenzowanych czasopismach medycznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ogólnej i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. O sobie mówi: ,,Największą moją pasją zawsze była i jest chirurgia. Szczególnie interesują mnie zabiegi wykonywane techniką laparoskopową. Dlatego stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe i poznaje najnowsze techniki operacyjne uczestnicząc w wielu kursach, szkoleniach i stażach indywidualnych w czołowych europejskich ośrodkach chirurgii ogólnej i onkologicznej m.in. we Francji ( The Medical and Surgical Department of Digestive and Minimally Invasive in Paris - Prof. B. Gayet), Czechach (u Prof. A. Ferko University Hospital Hradec Kralowe).

dr n. med. Aleksander Tarasik

specjalista chirurgii onkologicznej

Swoją przygodę z chirurgią rozpocząłem jeszcze podczas studiów medycznych na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Medycznym w Mińsku będąc aktywnym członkiem, a następnie przewodniczącym studenckiego koła chirurgicznego, w którym rozpocząłem działalność naukową. Studia ukończyłem w 2010 roku z wyróżnieniem i rozpocząłem pracę w Białoruskim Państwowym Centrum Onkologii Dziecięcej – jednej z najlepszych placówek na Białorusi zajmującej się leczeniem nowotworów, gdzie pracowałem jako chirurg onkolog przez 5 lat.

Nabyte umiejętności rozwijałem następnie w Polsce, co pozwoliło mi z powodzeniem nostryfikować dyplom. W 2015 roku rozpocząłem pracę na Oddziale Chirurgii Onkologicznej Białostockiego Centrum Onkologii na stanowisku starszego asystenta. Doświadczenie zawodowe, oprócz codziennej pracy, zdobywałem w trakcie staży w czołowych ośrodkach zajmujących się chirurgią wątroby i trzustki w Polsce i w Europie (m.in w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Warszawie, w Oddziale Chirurgii Wątroby i Dróg Żółciowych Szpitala św. Rafaela w Mediolanie, w Centrum Onkologii w Heidelbergu czy Federalnym Centrum Koloproktologii w Moskwie). W tym czasie kontynuowałem swoją działalność naukową w tematyce leczenia nowotworów wątroby i dróg żółciowych, co zaowocowało wieloma publikacjami, których jestem autorem, a także pracą doktorską z zakresu epidemiologii i leczenia guzów złośliwych wątroby.

Główny zakres moich zainteresowań zawodowych to leczenie operacyjne guzów wątroby, trzustki i dróg żółciowych, a także innych nowotworów jamy brzusznej, w tym guzów jelita grubego, żołądka i nadnerczy. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, dzięki czemu stale rozwijam swoją wiedzę i umiejętności praktyczne zgodnie z najnowszymi doniesieniami naukowymi.

lek. med. Jerzy Hapanowicz

specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista chirurgii ogólnej

Moją misją jest pomaganie, ułatwianie, towarzyszenie ludziom w przejściu trudnej sytuacji zmiany, jaka towarzyszy chorobie, bólowi i innym symptomom. Mój cel to zmniejszenie ilości cierpienia na świecie.

lek. med. Wojciech Fiedorowicz

specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista chirurgii ogólnej

Jestem absolwentem wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. W latach 2004 - 2011 pracowałem, jako asystent w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Mazurskiego  Centrum Zdrowia Pro-Medica w Ełku, gdzie uzyskałem tytuł specjalisty chirurgii ogólnej (2011r.), a następnie w 2014 roku tytuł specjalisty chirurgii onkologicznej. Od 2015r. związałem się zawodowo z Białostockim Centrum Onkologii, gdzie pełnię funkcję starszego asystenta w Oddziale  Chirurgii Onkologicznej z Pododziałem Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Aktualnie specjalizuję się w diagnostyce i leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego, w szczególności wykonywanych technikami laparoskopowymi i endoskopowym. Staram się podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach szkoleniowych dotyczących nowoczesnych technik operacyjnych w Polsce oraz renomowanych ośrodkach europejskich.

lek. med. Marian Domurat

Specjalista chirurgii ogólnej, Specjalista chirurgii onkologicznej

W 2004 roku ukończył wydział lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku. W latach 2006- 2012 pracował, jako rezydent w II Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej UMB, a obecnie od 2013r. pracuje jako starszy asystent w Oddziale Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego Białostockiego Centrum Onkologii. W 2013 roku uzyskał tytuł specjalisty chirurgii ogólnej. W 2015 roku tytuł specjalisty z chirurgii onkologicznej. Aktualnie w trakcie doktoratu na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB. W dalszym ciągu aktywnie kształci się i zdobywa doświadczenie na temat nowoczesnych technik operacyjnych i innowacji w dziedzinie chirurgii.  Obecnie specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu operacyjnym nowotworów przewodu pokarmowego w ramach Colerectal Cancer Unit w Białostockim Centrum Onkologii.

lek. med. Jacek Pierko

specjalista chirurgii ogólnej, specjalista gastroenterolog, w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej

W 2006 roku ukończyłem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Szkolenie specjalizacyjne z chirurgii ogólnej odbywałem w Oddziale Chirurgii Ogólnej w Bielsku Podlaskim w latach 2008-2011 oraz w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku w latach 2012-2014. Tytuł specjalisty chirurgii ogólnej uzyskałem w 2014 roku. W roku 2016 rozpocząłem pracę w Oddziale Chirurgii Ogólnej w Wysokiem Mazowieckiem zaś od 2023 roku jestem starszym asystentem w Oddziale Nowotworów Przewodu Pokarmowego BCO. W 2020 roku uzyskałem tytuł specjalisty gastroenterologii. Obecne rozpocząłem szkolenie specjalizacyjne z chirurgii onkologicznej. W ramach samodoskonalenia uczestniczyłem w licznych szkoleniach w kraju i za granicą z zakresu chirurgii tarczycy, endoskopii oraz zabiegów laparoskopowych.

Dr n. med. Tomasz Piotr Kozłowski

specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii klatki piersiowej

Ukończyłem studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w 2013 roku. Staż podyplomowy odbyłem w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, następnie w latach 2015 – 2021 pracowałem jako lekarz rezydent w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku, zdając Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z dziedziny chirurgia ogólna. W 2014 roku rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, które ukończyłem w 2020 roku, broniąc pracę doktorską pt.: „Adrenalektomia laparoskopowa przezotrzewnowa boczna v.s. adrenalektomia wideoskopowa zaotrzewnowa tylna”. Jestem autorem i współautorem prac opublikowanych w krajowych oraz zagranicznych czasopismach naukowych. Regularnie biorę czynny udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. W swojej pracy zawodowej odbyłem liczne kursy i szkolenia z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej, małoinwazyjnej, bariatrycznej oraz endokrynologicznej. Podczas studiów byłem stypendystą wakacyjnego programu Erasmus – w 2011 odbyłem trzymiesięczny staż w Klinice Torakochirurgii w Coswig (Niemcy), a w 2012 roku jednomiesięczny staż w Klinice Torakochirurgii w Szpitalu Ruhrlandklinik w Essen (Niemcy).

Lek. med. Mateusz Mucha

w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kierunku lekarskim, w trakcie specjalizacji z Chirurgii Onkologiczne Pracuję na stanowisku młodszego asystenta w Pododdziale Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego. Ukończyłem kursy i szkolenia w zakresie zaawansowanych technik chirurgii laparoskopowej.

Lek. med. Hubert Puziuk

w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej

RADIOTERAPEUCI

dr n. med. Dominika Hempel

specjalista radioterapii onkologicznej

Wydział lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku ukończyłam w 2003 roku. Już na studiach interesowałam się onkologią i tą dziedziną medycyny zajmuje się od ponad 15 lat. Jestem specjalistą radioterapii onkologicznej, a także ukończyłam studia podyplomowe z psychoonkologii, co ogromnie pomaga mi w codziennej pracy z pacjentem chorym na nowotwór i jego rodziną. Równocześnie z pracą w Zakładzie Radioterapii Białostockiego Centrum Onkologii łączę zadania adiunkta w Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, co pozwala mi na stały rozwój i pogłębianie wiedzy na temat leczenia choroby nowotworowej. Uczestniczę w wielodyscyplinarnych konsyliach dotyczących leczenia skojarzonego u chorych na różne nowotwory złośliwe, głównie przewodu pokarmowego, regionu głowy i szyi, układu chłonnego, moczowo-płciowego, skóry i innych (raka piersi, raka płuca). Udzielam konsultacji onkologicznych w dużych szpitalach w Białymstoku i w regionie województwa podlaskiego. Wiedzę z zakresu radioterapii onkologicznej zdobywałam na licznych kursach i konferencjach organizowanych m.in. przez Europejską Organizację Radioterapeutyczną (ESTRO) dotyczących nowoczesnych technik radioterapii (IMRT, VMAT, radioterapia stereotaktyczna) oraz leczenia poszczególnych nowotworów. Szczególnie dużo nauczyłam się na stażu dyplomowym w Centrum Onkologii w Gliwicach i stażu podyplomowym w Princess Margaret Hospital w Toronto, w Kanadzie.

lek. Michał Niksa

radioterapeuta

Jestem absolwentem wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 2004 roku pracuję w Białostockim Centrum Onkologii, od 2009 jako specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Obecnie pełnię funkcję starszego asystenta w Zakładzie Radioterapii BCO gdzie zajmuję się radioterapią i brachyterapią nowotworów. Moje zainteresowania obejmują szczególnie nowotwory przewodu pokarmowego, gruczołu krokowego i skóry.

PATOMORFOLODZY

dr hab. n. med. Luiza Kańczuga – Koda

specjalista patomorfolog Kierownik Zakładu Patomorfologii

W roku 2000 ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku, w roku 2006 obroniła doktorat w dziedzinie nauk medycznych, a następnie w 2015 r. otrzymała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Tytuł specjalisty w dziedzinie patomorfologii uzyskała w 2010 roku.

Od 2018 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Patomorfologii Białostockiego Centrum Onkologii.

Jest członkinią Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Patologów oraz Komisji do Spraw Licencji Polskiego Towarzystwa Patologów.

Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych w indeksowanych czasopismach medycznych zagranicznych i krajowych.

Prywatnie żona i mama trójki dzieci.

dr. hab. n. med. Mariusz Koda

Ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku w 2000 roku.

Pracy doktorską obronił w 2004 roku, a habilitację na temat: „Leptyna i jej receptor w procesie karcinogenezy” w 2013 roku.

Specjalizację z patomorfologii zakończył w 2009 roku.

Brał udział w wielu projektach badawczych oraz został laureatem wielu nagród i wyróżnień m.in. konkursu „Primus Inter Pares” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego w roku akademickim 1998/1999.

Od 2008 roku pracuje  jako asystent w Zakładzie Patomorfologii Białostockiego Centrum Onkologii.

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Guzińska-Ustymowicz

W 1995 roku ukończyła Wydział Lekarski na Akademii Medycznej w Białymstoku. W latach 1997-2000 pracowała w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Od 2001 r. - w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej AMB, a od w 2003 r. - w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB. Jest specjalistką w zakresie patomorfologii oraz lekarzem chorób wewnętrznych. Stopień doktora nauk medycznych otrzymała w roku 2001. W 2012 roku uzyskała tytuł dr hab. n med. na podstawie oceny dorobku oraz rozprawy habilitacyjnej pt. „Wybrane markery przerzutowania raka jelita grubego”. Kierunek jej badań naukowych skupiony jest na poszukiwaniu markerów związanych z szerzeniem miejscowym i przerzutowaniem nowotworów przewodu pokarmowego.

Prof. Katarzyna Guzińska-Ustymowicz należy rady naukowej czasopisma „Personalized Oncology” oraz jest członkiem m.in. Editorial Board „World Journal of Gastrointestinal Endoscopy”. Od 2012 roku jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie patomorfologii. Uczestniczy w pracach grupy roboczej przewodu pokarmowego przy Europejskim Towarzystwie Patologów. Staże naukowe zagraniczne odbyła w Instytucie IPATINUM w Uniwersytecie Medycznym w Porto, Białoruskiej Akademii Nauk w Grodnie oraz Attobio Suzhou, Chiny.

ONKOLODZY KLINICZNI

dr n. med. Piotr Tokajuk

specjalista z zakresu onkologii klinicznej

Adiunkt w Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz asystent w Oddziale Onkologii Klinicznej Białostockiego Centrum Onkologii. Tematyką jego pracy doktorskiej była rola białek układu krzepnięcia krwi w rozwoju nowotworów złośliwych. Jego zainteresowania zawodowe obejmują zagadnienia związane z leczeniem systemowym u chorych na nowotwory złośliwe układu pokarmowego i raka piersi. Bierze aktywny udział w posiedzeniach zespołu wielodyscyplinarnego zajmującego się leczeniem skojarzonym nowotworów przewodu pokarmowego. Autor i współautor wielu rozdziałów książkowych, publikacji i doniesień zjazdowych poświęconych leczeniu celowanemu i chemioterapii nowotworów złośliwych oraz postępowaniu wspomagającemu w onkologii.

dr n. med. Iwona Zakrzewska

specjalista z zakresu onkologii klinicznej

W 2009 r. ukończyłam Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Szkolenie specjalizacyjne odbyłam w Oddziale Onkologii Klinicznej Białostockiego Centrum Onkologii, a w 2017r. uzyskałam tytuł specjalisty w zakresie onkologii klinicznej.

Na co dzień pracuję w Poradni Chemioterapii Nowotworów w Białostockim Centrum Onkologii, gdzie zajmuję się leczeniem systemowym pacjentów z rozpoznaniem nowotworów, m.in. przewodu pokarmowego, płuca i skóry. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskałam w 2019r. w rozprawie nt: Analizy wartości prognostycznej i predykcyjnej u pacjentów z obecną mutacją w genach RAS, BRAF i PIK3Ca u chorych na raka jelita grubego w chorobie uogólnionej.   W obszarze moich najszerszych zainteresowań znajduję się diagnostyka i leczenie nowotworów jelita grubego, a także skóry.

Jestem autorem i współautorem prac opublikowanych w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych.

Od 2013 roku jest członkiem PTO.

RADIOLODZY

lek. med. Eryka Karbowska

specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku (2009r.). Tytuł specjalisty radiologii i diagnostyki obrazowej uzyskała w 2017r.  Od 2013r. zawodowo związana z Białostockim Centrum Onkologii, gdzie aktualnie od 2020r. pełni funkcję  kierownika Zakładu Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego.  Członek Polskiego Towarzystwa Radiologicznego.

lek. med. Danuta Dowidzka - Okruszko

specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. med. Adam Sawczuk

specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

GASTROLODZY

dr n.med. Grażyna Piotrowska-Staworko

gastroenterolog, specjalista chorób wewnętrznych, kierownik Pracowni Endoskopii BCO

Lekarz endoskopista z blisko 20-letnim doświadczeniem w zakresie diagnostycznej i terapeutycznej endoskopii przewodu pokarmowego.
Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku. Swoją pracę zawodową rozpoczęła w 2001 roku w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych UMB w ramach rezydentury. W  2007 roku uzyskała specjalizację z chorób wewnętrznych, w 2008 roku tytuł doktora nauk medycznych, a w 2011 specjalizację z gastroenterologii. Od 2008 roku pracuje jako starszy asystent w Oddziale Gastroenterologii WSZ w Białymstoku, a od 2015 roku pełni funkcję kierownika Pracowni Endoskopii Białostockiego Centrum Onkologii.
Główne zainteresowania zawodowe to profilaktyka raka jelita grubego i leczenie endoskopowe zmian przednowotworowych i nowotworowych przewodu pokarmowego oraz ultrasonografia endoskopowa (EUS) ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych trzustki.

dr n.med. Marzena Konopko

specjalizacja gastroenterologii oraz chorób wewnętrznych

Gastroenterolog, specjalista chorób wewnętrznych Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. 2004-2007 Grant promotorski Komitetu Badań Naukowych zakończony obroną doktorską pt: „Wpływ leczenia otyłości metodą endoskopową na wybrane procesy metaboliczne i elementy regulacji hormonalnej”. Nauczyciel akademicki wydziału lekarskiego i dietetyki w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych USK Białystok w latach 2011-2014r.
Wykładowca – szkolenie lekarzy podstawowej opieki medycznej: problemy gastroenterologiczne w codziennej praktyce. 2013r.Autorka artykułów o tematyce gastroenterologicznej oraz tłumaczenia prac anglojęzycznych do czasopisma Gastroenterologia Praktyczna.
Członkini Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

Osiągnięcia:

  • II miejsce w ogólnopolskim quizie endoskopowych w trakcie Warszawskich Dni Gastroenterologicznych w 2014 r.
  • Nagroda naukowa Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  • Systematyczne szkolenie i udział w specjalistycznych konferencja i posiedzeniach naukowych
  • 23 rd United European Gastroenterology Week (Postgraduate teaching programme ) Hiszpania, Barcelona 24-28.2015
  • Digestive Disease Week 2009 Chicago USA 06.2009

Staże zagraniczne: University of Illinois Hospital Chicago, USA 1999 r. Advocate Illinois Masonic Medical Center Chicago USA 2008r, San Cecylio Hospital, Granada, Hiszpania 2000r.

PSYCHOLODZY

mgr Małgorzata Rymarska

psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Koordynator Pracowni Psychologii Białostockiego Centrum Onkologii.
Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Mam bogate doświadczenia pracy w służbie zdrowia. Pracowałam jako psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego,  w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego, w hospicjum domowym dla dzieci i hospicjum domowym dla dorosłych. Opiekowałam się grupą pacjentów chorujących na Stwardnienie Rozsiane, wspierałam rodziny chorujących na Alzhaimera.

Od 2000 roku jestem psychologiem klinicznym, a od 2016 roku również psychoterapeutą. Ukończyłam studia podyplomowe z psychosomatyki i somatopsychologii. Od 2006 roku pracuje jako  psycholog w Białostockim Centrum Onkologii, przyjmuję pacjentów w Poradni Psychologicznej, koordynuję Pracownią Psychologii i prowadzę grupę wsparcia pacjentek onkologicznych.

mgr Agnieszka Czubata

psycholog, psychoonkolog

Jestem absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu psychoonkologii na SWPS we Wrocławiu.

Od 2012 r. pracuję z pacjentami, ich bliskimi i personelem medycznym Białostockiego Centrum Onkologii - w pracy terapeutycznej (indywidualnej i grupowej) oraz szkoleniowej.

Aby móc lepiej odpowiadać na potrzeby moich pacjentów, nieustannie wzbogacam swój warsztat pracy. Ukończyłam m.in. kurs Racjonalnej Terapii Zachowania oraz wiele innych specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu psychoonkologii. Obecnie jestem w trakcie certyfikacji na Terapeutę Terapii Simontonowskiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, w Krakowskim Telefonie Zaufania oraz w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Prowadziłam również poradnictwo antynikotynowe w ramach Punktu Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Palącym w Białymstoku.

DIETETYCY

mgr Martyna Onichimiuk

dietetyk

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Temat żywienia w chorobach onkologicznych towarzyszył mi od początku studiów. Szczególnie jestem zainteresowana żywieniem klinicznym- dojelitowym i pozajelitowym, ukończyłam Akademię Leczenia Żywieniowego POLSPEN. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu. Żywienie traktuję jako nieodłączny element na każdym etapie leczenia, szczególnie w chorobach onkologicznych, dlatego pracuję z pacjentami zaraz po zdiagnozowaniu choroby, w trakcie oraz po zakończonym leczeniu. Udzielam konsultacji na oddziałach oraz w poradni dietetycznej Białostockiego Centrum Onkologii.

mgr Małgorzata Kozłowska

dietetyk

Jestem absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

W codziennej praktyce kieruję się zasadą, że żywienie jest integralną częścią procesu leczenia.
W związku z tym ukończyłam m.in. szkolenie z zakresu prehabilitacji oraz dotyczące praktycznych aspektów żywienia pozajelitowego i dojelitowego, a także stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w konferencjach, kursach i webinarach.
Właściwe odżywienie wpływa na późniejszy proces rekonwalescencji pacjenta onkologicznego, więc swoją pracę zaczynam z nim już w okresie przygotowawczym do zabiegu, a następnie edukuję w zakresie diety po operacji i na każdym kolejnym etapie zaplanowanego leczenia.

W Białostockim Centrum Onkologii zajmuję się także poradnictwem dietetycznym oraz udzielaniem konsultacji na oddziałach.

mgr Angelika Anna Mańczuk

dietetyk

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w 2011 r. Od 2023 r jestem pracownikiem Białostockiego Centrum Onkologii. Przekazuje wiedzę żywieniową na oddziałach szpitalnych oraz w poradni dietetycznej. Prywatnie mama dwójki dzieci, od prawie 20 lat wegetarianka i biegaczka długodystansowa.

PIELĘGNIARKI

mgr. Agnieszka Kachniarz-Petelska

specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarka stomijna

Od 2016r. zawodowo związana z BCO. Bogate doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w min. we Włoszech w Poliklinicznym Uniwersyteckim Szpitalu San Martino Narodowym Instytucie do Walki z Rakiem.

Od wielu lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Pielęgniarek Stomijnych. Bierze czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz licznych szkoleniach,  szukając  nowych rozwiązań i możliwości pomocy i opieki nad pacjentem. Zawód wykonuje z pasją i dużym zaangażowaniem.

FIZJOTERAPEUCI

lic Katarzyna Wojna

fizjoterapeutka, terapeutka manualna

Pracownik BCO od 2021, fizjoterapeuta, terapeuta manualny. Absolwentka  Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyte  w Sztokholmie.

Obecnie pracuje na no oddziale Colorectal Cancer Unit, zajmuje się edukacją i usprawnianiem pacjenta przed i po operacji. Zawód wykonuje z pasją, empatią i zaangażowaniem. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, aby jak najlepiej pomóc pacjentom po zabiegach chirurgicznych, biorąc udział w kursach, szkoleniach oraz webinarach.

KOORDYNATORZY

lic. Urszula Bielawska

koordynator organizacyjny Colorectal Cancer Unit

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.