Endoskopia

Pracownia Endoskopii BCO specjalizuje się w wykonywaniu badań diagnostycznych i zabiegowych w zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego, istotnie wspierając funkcjonowanie CCU.  Badania kolonoskopowe służą do wykrywania zmian przednowotworowych i nowotworowych w jelicie grubym, określenia ich morfologii, lokalizacji i rozległości. Umożliwiają także jednoczasowo pobranie materiału do badania histopatologicznego oraz wykonanie zabiegów terapeutycznych.

Pracownia Endoskopii BCO jest wyposażona w sprzęt najwyższej generacji. Posiadane przez nas endoskopy pracują w rozdzielczości HD, co zapewnia dokładną i precyzyjną diagnostykę endoskopową przewodu pokarmowego. Pracownia wykonuje pełen zakres procedur związanych z diagnostyką i leczeniem zmian przednowotworowych i nowotworowych jelita grubego.  Badania wykonywane są w trybie ambulatoryjnym, a w przypadku wskazań w ramach hospitalizacji na oddziale.

Do badań i zabiegów, które można wykonać w naszym Ośrodku należą:

  • kolonoskopia diagnostyczna czyli ocena jelita grubego  bez/lub z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego,
  • kolonoskopia z jednoczasowym zabiegiem polipektomii czyli usunięcia zmian łagodnych - polipów w trybie ambulatoryjnym,
  • polipektomia i mukosektomia polipów zaawansowanych w trybie hospitalizacji,
  • endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa zmian przednowotworowych i nowotworowych (jako drugi ośrodek w województwie),
  • terapia zmian naczyniowych  tj. angiektazje w przebiegu popromiennego zapalenia odbytnicy,
  • poszerzanie zwężeń pooperacyjnych w obrębie jelita grubego,
  • protezowanie jelita grubego,
  • tamowanie krwawień z zakresu dolnego (i górnego) odcinka przewodu pokarmowego,
  • zakładanie dostępu do żywienia drogą dożołądkową / dojelitową tj.
  • zakładanie sondy typu Folcare, gastrostomii endoskopowej, gastropeksji.

Pracownia Endoskopii BCO stanowi największy ośrodek w województwie wykonujący profilaktyczne badania kolonoskopowe przesiewowe.

Wykonanie kolonoskopii przesiewowej u pacjentów bezobjawowych pozwala na wykrycie i jednoczasowe usunięcie stanów przedrakowych (polipów gruczolakowatych) lub wykrycie raka jelita grubego we wczesnym, możliwym do wyleczenia stadium. W latach 2019-2020 wykonaliśmy 1700 kolonoskopii przesiewowych.Aktualnie wykonujemy kolonoskopowe badania przesiewowe w ramach kolejnego projektu pn. „Zrób kolonoskopię w trosce o siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego  w województwie podlaskim'', gdzie do badań przesiewowych zapraszamy osoby w wieku 50-65 lat, szczególnie pochodzące z małych miejscowości naszego województwa. Badania przesiewowe w ramach tego projektu wykonywane są w znieczuleniu dożylnym.

W celu zapisania się na badania ambulatoryjne należy posiadać skierowanie do Pracowni Endoskopii z ustalonym rodzajem badania. Rejestracji można dokonać telefonicznie pod numerem Call Center.

Do zabiegów endoskopowych wykonywanych w warunkach szpitalnych kwalifikuje chirurg onkolog we współpracy z lekarzem endoskopistą. W przypadku wskazań tj. polipy, zmiany typu LST, polipy dywanowate i innych zmian potencjalnie wymagających endoskopowej resekcji, należy się zgłosić na konsultację do Poradni Chirurgii Onkologicznej BCO.

Zabiegi endoskopowe wykonywane w Pracowni Endoskopowej BCO:
Kolonoskopia - jest to badanie endoskopowe mające na celu wykrycie lub wykluczenie zmian chorobowych w jelicie grubym (zapalnych, przednowotworowych czyli polipów, nowotworowych i in.). Badanie polega na dokładnym obejrzeniu całego jelita grubego od środka za pomocą specjalnego, giętkiego kolonoskopu z kamerą, wprowadzonego przez odbyt do jelita grubego, aż do końcowego odcinka jelita cienkiego. W razie potrzeby w trakcie kolonoskopii jednoczasowo pobiera się ze zmian chorobowych wycinki do oceny histopatologicznej lub usuwa polipy (patrz: zabieg polipektomii)  Służą do tego sterylne jednorazowe szczypczyki i/lub pętle diatermiczne. Badanie kolonoskopowe wykonywane przez doświadczonego endoskopistę uważa się za zabieg bezpieczny.

Polipektomia - badanie kolonoskopowe umożliwia odnalezienie wczesnych zmian przednowotworowych w postaci polipów i ich usunięcie, gdyż część z polipów może  przekształcić się w nowotwór złośliwy.  Polipy są to zmiany łagodne, najczyściej nie dają żadnych objawów.  Zaleca się wykonanie kolonoskopii przesiewowej ok. 50 rż w celu wykrycia polipów i ich usunięcia, co istotnie zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jelita grubego.  Zabieg polipektomii jest bezbolesny, w przypadku mniejszych polipów najczęściej wykonuje się go w trakcie tego samego badania kolonoskopowego przy użyciu jednorazowej pętli diatermicznej.

Mukosektomia endoskopowa (EMR) - zabieg endoskopowego usunięcia większych płaskich polipów z uniesieniem błony śluzowej specjalnym płynem z barwnikiem, co umożliwia usunięcie zmiany w całości i zwiększa bezpieczeństwo zabiegu, zabieg wykonuje się w warunkach szpitalnych, przy pomocy pętli diatermicznej.

Endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa (ESD) – w przypadku rozległych (powyżej 2-3 cm do nawet kilkucentymetrowych zmian) zmian płaskich w przewodzie pokarmowym (zarówno łagodnych gruczolaków jak i złośliwych gruczolakoraków o niewielkim stopniu zaawansowania)  istotne znaczenie ma usunięcie ich w jednym kawałku, co wpływa na jakość oceny histopatologicznej usuniętej zmiany, w szczególności oceny stopnia radykalności zabiegu. Zabieg wykonuje się przy pomocy specjalnie dydykowanych noży endoskopowych, w warunkach szpitalnych, w trakcie badania kolonoskopowego. Metoda ta pozwala często uniknąć rozległego zabiegu operacyjnego związanego z koniecznością usunięcia fragmentu przewodu pokarmowego,  przy porównywalnej skuteczności.

Argonowa koagulacja Plazmowqa (APC) - polega na ablacji (niszczeniu) zmian w obrębie przewodu pokarmowego przy użyciu strumienia zjonizowanego gazu argonu. Obecnie najczęściej jest stosowana do leczenia krwawień z angiektazji powstałych w wyniku przebytej radioterapii.

Materiały informacyjne  informacje dotyczące przygotowania na badania znajdują się w zakładce ,,Strefa pacjenta”.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.